bîtarafâne


bîtarafâne
(F.-A.)
[ ﻪﻥﺎﻓﺮﻃ ﯽﺑ ]
tarafsızca, yan tutmadan.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • BÎ-TARAF — Tarafsız. Hiç bir tarafı tutmayan.(Ehl i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münâzara ile iştigal edenler büyük bir tehlikeye mâruzdurlar. Çünki, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİB — Edebiyatçı. Güzel ve san atlı söz söyleyen veya yazan. * Edebli, terbiyeli.(Edibler edebli olmalı, hem de edeb i İslâmiye ile müteeddib olmalı. Ve onların sözleri, kalb i umumi i müşterek i milletten bitarafane çıkmalı. Ve matbuat nizamnamesini,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük